Retourbeleid

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heb je recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan AUTOBEDRIJF J. PATER EDE B.V. kenbaar te maken dat je een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.

Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met AUTOBEDRIJF J. PATER EDE B.V., dien je het/de betreffende product(en) retour te zenden naar AUTOBEDRIJF J. PATER EDE B.V.. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan AUTOBEDRIJF J. PATER EDE B.V.AUTOBEDRIJF J. PATER EDE B.V. behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het product door gebruik beschadigd .

Indien verzending, op verzoek, is gedaan met een extra service, zoals bijvoorbeeld 'express levering', worden de kosten van die extra service niet vergoed.

Retour kosten zijn voor de rekening van de koper.